Spring naar content

Integriteit

Het lijken vaak zulke onnozele kleine dingen; liegen tegen je partner over de prijs van die nieuwe broek, roddelen over een goede vriendin, een idee toe-eigenen wat niet het jouwe is, te laat komen. Toch zijn het kleine gif-injecties voor je zelfvertrouwen. Je beloftes houden, eerlijk communicerende leven volgens de waarden waarin je gelooft, heeft als resultaat dat je jezelf beschouwt als een betrouwbaar mens – voor jezelf en voor anderen. Je zelfwaardering is veel meer waard dan die korte-termijn-beloningsverschil (klein) verraad. In de praktijk zijn we vaak op het ene gebied meer integer dan op het andere. Vraag je af op welke momenten jij regelmatig je eigen waarden uit het oog verliest.

Oefening integriteit

Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die ons beeld en ons oordeel, filteren over onszelf en over anderen. Zeggen kwaliteiten vooral hoe je dingen doet en waar je goed in bent, waarden verklaren waarom je dingen doet. Kernwaarden zijn dus drijfveren die het waarom van je handelen verklaren.

Kies uit onderstaande kernwaarden voorbeelden lijst de 10 voor jou belangrijkste kernwaarden. Schrijf iedere kernwaarde op 1 apart papiertje.

Leg nu de 1e kernwaarde neer en vergelijk deze met de 2e kernwaarde. Als je moest kiezen tussen deze twee, welke zou dat zijn? Leg deze vervolgens bovenaan. Pak nu de volgende kernwaarde en vergelijk deze met de kernwaarden die je al hebt liggen totdat je een top 10 hebt van de voor jouw belangrijkste kernwaarden. Deze top 10 is jouw waardenperspectief, met de belangrijkste waarden bovenaan.

Kernwaarden voorbeelden (de lijst is eindeloos)

Avontuur / Avontuurlijkheid
Bedachtzaamheid
Bedrevenheid
Behoudendheid
Behulpzaamheid
Bekwaamheid
Bereidwilligheid
Bescheidenheid
Beschaving / Beschaafdheid
Betrokkenheid
Betrouwbaarheid
Charisma
Creativiteit
Dapperheid
Dienstbaarheid
Eerbied
Eerlijkheid
Empathie
Fijnzinnigheid
Flexibiliteit
Gastvrijheid
Gedrevenheid
Geduld
Gehoorzaamheid
Gelijkwaardigheid
Geloofwaardigheid
Gevoeligheid
Gezelligheid
Grondigheid
Hulpvaardigheid
Humor
Kalmte
Loyaliteit
Nauwkeurigheid
Nederigheid
Netheid
Nieuwsgierigheid
Nuchterheid
Onpartijdigheid
Openhartigheid
Oprechtheid
Optimisme
Rechtvaardigheid
Relativisme
Respect
Stabiliteit
Transparantie
Trouw
Vasthoudendheid
Vergevingsgezindheid
Vriendelijkheid
IJverigheid
Zelfstandigheid

Lees de hele blog serie

Deel 1: Bewust leven
Deel 2: Zelfacceptatie
Deel 3: Verantwoordelijkheid
Deel 4: Assertiviteit
Deel 5: Doelgericht leven
Deel 6: Integriteit