Skip to content

Verantwoordelijkheid

Erken dat je de regisseur bent van je eigen emoties, keuzes en handelingen. Denk niet langer dat iets of iemand je komt ‘redden’. Jij bent zelf verantwoordelijk voor hoe je je tijd indeelt, voor je gedrag tegenover anderen, zelfs voor het verbeteren van je zelfbeeld. Natuurlijk ben je vaak beperkt door de mogelijkheden die er op een bepaald moment op een bepaalde plaats zijn. Maar in elke context kun je je afvragen: Wat kan ik doen? Hoe kan ik mijn toestand verbeteren? Hoe kan ik mijn energie in deze situatie het beste gebruiken? Sommige dingen kun je beheersen, andere niet. Verantwoordelijk leven heeft vooral te maken tussen wat ‘van jou’ is en wat niet.

Wel verantwoordelijk, wel invloed
Ben je verantwoordelijk en heb je er invloed op? Dan is het zaak om jouw invloed aan te wenden en jouw verantwoordelijkheid daadwerkelijk te nemen. Ontwikkel jouw invloedvaardigheden, verdiep je in jouw stijl van communicatie, vergroot jouw adviesvaardigheden of conflictvaardigheden zodat jouw invloed groter wordt. Maar laat het niet gaan!

Wel verantwoordelijk, geen invloed
Voel je je verantwoordelijk maar heb je er geen invloed op? Dan kun je maar één ding doen: leren loslaten! Hoe moeilijk je dat ook vindt!

Verantwoordelijkheid bij de ander laten liggen is een leerproces. Want de ander is verantwoordelijk voor zijn leven, voor zijn/haar eigen gevoelens en gedachten, voor zijn/haar keuzes, motivatie, verwachtingspatronen en voor de vervulling van eigen behoeften.

Ja zeg je, dat is mooi gezegd! Maar die ander pakt zijn verantwoordelijkheden niet. Dus als ik het niet doe……………. Zelfs al heb je 100% gelijk: je krijgt de ander nooit in beweging door het voor een ander in te vullen.

Niet verantwoordelijk, wel invloed
Voel je je niet verantwoordelijk of ben je niet verantwoordelijk (dat zijn twee dingen) maar heb je wel invloed? Mooi laten gaan. Waarom zou je je daarmee bezig houden? Het hoort niet bij jouw verantwoordelijkheidsgebied immers.

Niet verantwoordelijk, geen invloed
De laatste is niet zo moeilijk! Voel je je niet verantwoordelijk en heb je geen invloed? Mooi laten gaan!

Loslaten

Loslaten is de verantwoordelijkheid bij de ander laten liggen. Waarvoor is de ander verantwoordelijk?

  1. voor zijn eigen leven en alle zaken waar hij/zij invloed op heeft
  2. voor zijn eigen gevoelens en gedachten
  3. hoe hij/zij de zaken ervaart
  4. voor zijn/haar eigen motivatie
  5. voor zijn eigen fouten en de definitie van wat hij/zij als fout ervaart

Oefening

Verantwoordelijk zijn betekent dat je zelf kiest iets te op een bepaalde manier aan te pakken of achterwege te laten. Dit hoeft niet te betekenen dat, zodra je verantwoordelijk bent, dingen die een ander heeft bedacht niet in aanmerking komen om uit te voeren. Het cruciale verschil schuilt in de mogelijkheid om daarover zelf te beslissen.

Verantwoordelijkheid voor eigen gevoelens en gedachten
Je bent verantwoordelijk voor je eigen gevoelens en gedachten. Dat is een basis in je persoonlijke ontwikkeling maar ook voor de communicatie en feedbackregels. De kunst is om het bij jezelf te houden. Dus niet: ‘jij stelt me teleur’ want dan leg je de verantwoordelijkheid voor jouw gevoelens bij de ander neer. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gevoelens betekent: ‘ik ben teleurgesteld’. Dat zijn mijn gevoelens, daarvoor neem ik verantwoordelijkheid, daarop ben ik aanspreekbaar! Ik leg het niet bij een ander neer, ik beschuldig de ander niet. Ik sta voor wat ik zeg.

Verantwoordelijkheid voor eigen behoeften
Je bent verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke behoeften. Uit jouw behoeften komen jouw drijfveren en motivatie voort! Daarvoor kun je een ander niet verantwoordelijk stellen. Heb je behoefte aan zekerheid? Of aan aandacht, respect, erbij horen, gewaardeerd worden, gelijkwaardigheid en respect, vertrouwen? Leg die verantwoordelijkheid vooral niet bij een ander neer maar neem verantwoordelijkheid voor de vervulling van eigen behoeften!

Verantwoordelijkheid voor jouw motivatie en zelfmotivatie
Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen motivatie en je bent in staat om jezelf te motiveren. Je bent ook verantwoordelijk voor jouw eigen werkgelegenheid.

Verantwoordelijkheid voor jouw energiehuishouding en energiebalans
Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen energiehuishouding: energiebalans en energieniveau. Slaap daarom voldoende!

Verantwoordelijkheid voor eigen keuzes
Verantwoordelijk voor eigen keuzes en nog scherper gesteld: ook voor de consequenties van jouw keuzes. Wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen persoonlijke behoeften, maak je keuzes op basis van jouw eigen behoeften. Je legt de verantwoording daarvoor niet bij een ander neer maar je neemt verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes. Dat betekent: je beschuldigt de ander niet, je laat jouw keuzes niet afhangen van een ander.

Verantwoordelijkheid voor jouw eigen verwachtingen
Je bent verantwoordelijk voor je eigen verwachtingen. Je hebt ze zelf gemaakt in jouw hoofd. Wat verwacht je van anderen? Verwacht je dat een ander altijd voor je klaar staat? Denk je dat mensen altijd loyaal en trouw zijn aan jou? Denk je dat anderen jou wel zullen helpen wanneer je in de problemen zit?

Lees de hele blog serie

Deel 1: Bewust leven
Deel 2: Zelfacceptatie
Deel 3: Verantwoordelijkheid
Deel 4: Assertiviteit
Deel 5: Doelgericht leven
Deel 6: Integriteit