Spring naar content

Verwijzing en vergoeding fysiotherapie 2022

Hoe zit het nu eigenlijk met de vergoeding voor jouw fysiotherapie? In de onderstaande tekst leggen wij dat voor u uit. Voor onze diensten heeft u in ieder geval geen verwijzing nodig. In sommige gevallen kan het zijn dat na het fysiotherapeutisch onderzoek u verzocht wordt bij uw huisarts een verwijzing te vragen (voor chronische indicaties van de Lijst Borst en bij kinderen). De therapeut kan u tijdens de intake hier meer over vertellen.

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2022

Instituut D&C heeft contracten met de onderstaande zorgverzekeraars:

Zittingen fysiotherapie van de bovenstaande zorgverzekeraars worden rechtstreeks gedeclareerd. Wilt u weten hoeveel behandelingen u vergoed krijgt? Kijk dan in uw (aanvullende) verzekeringsvoorwaarden, op www.defysiotherapeut.com of op de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

 

Echografie is onderdeel van het fysiotherapeutisch behandelproces en dus kosteloos als u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Personal training en stoelmassage worden daarentegen niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten per behandeling kunt u aanvragen via mail: clasen@fysiotherapieinhoorn.nl

Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld volgens de laatste inzichten door Fysiotherapie in Hoorn | Instituut D&C. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kosten ongecontracteerde zorg

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, of een zorgverzekeraar heeft waarmee wij geen contract hebben, hanteren wij de onderstaande tarieven:

Vektis
Omschrijving min.
1000 Zitting fysiotherapie 39,99 25
1001 Zitting fysiotherapie aan huis 51,06 25
1200 Zitting manuele therapie 53,29 20
1201 Zitting manuele therapie aan huis  58,36 30
1400 Consult fysiotherapeutisch onderzoek  59,95 30
1401 Consult fysiotherapeutisch onderzoek aan huis van patiënt 71,92 15
       
1864 Screening, Intake en onderzoek 54,17 45
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 54,17 45
1871 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis patiënt 66,36 30
1900 Eenvoudige korte rapportage 18,20 15
1901 Uitgebreide tijdrovende rapportage 67,73 30
1920 Telefonische zitting 12,46 20
1960 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 30,90  
  Losse zitting ESWT (zonder behandeltraject) 69,88 20
Eenmalig (echografisch) onderzoek zonder behandeltraject of verwijzing 67,36 45

Vergoeding voor manuele- en fysiotherapie

Vergoeding voor manuele- en fysiotherapie zit ingewikkeld in elkaar. Het merendeel van de behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Een deel van de vergoeding voor uw fysiotherapie vindt plaats uit de (verplichte) basisverzekering.

Bijzonderheden

  • Voor verzekerde van 18 jaar en ouder met een chronische aandoening van de lijst Borst worden de behandelingen vanaf de 21ste keer vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 niet. Daarvoor zult u zich in geval van een chronische aandoening dus aanvullend moeten verzekeren. Sommige zorgverzekeringen vergoeden in geval van een chronische aandoening ook de eerste 20 behandelingen. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of bel hiervoor uw zorgverzekering. Bij sommige zorgverzekeringen die levenslang worden vergoed, kan het zijn dat alleen de eerste 10 behandelingen niet vergoed worden. Ook als u overstapt naar een andere zorgverzekering, hoeven de eerste 20 behandelingen in geval van een chronische aandoening niet opnieuw betaald te worden. Let op: paramedische zorg uit de basisverzekering gaat ten koste van uw eigen risico.
  • Bij incontinentieklachten (niet bij ons aanwezig) worden de eerste 9 behandelingen vergoed als u bij een geregistreerde bekkentherapeut onder behandeling bent of gaat. Daarna worden de behandelingen vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering.
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden 18 behandelingen vergoed per aandoening per jaar uit de basisverzekering. Als er meer behandelingen nodig zijn, worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouder bij wie het kind is meeverzekerd, mits zij die hebben afgesloten.
  • Bij artrose van een knie of heup worden met ingang van 1 januari 2018 vanuit de basisverzekering 12 behandelingen vergoed. Daarna zult u een aanvullende verzekering moeten hebben afgesloten als u meer behandelingen nodig heeft.
  • Bij Claudicatio intermittens Fontaine 2 (niet bij ons aanwezigworden met ingang van 2017 de eerste 37 behandelingen vergoed bij een Gesuperficieerde Looptherapeut (GLT) van het ClaudicatioNet. Daarna dient u hiervoor aanvullend verzekerd te zijn als u meer behandelingen nodig heeft.

Vergoeding vanuit de basisverzekering voor patiënten van 18 jaar en ouder gaat ten laste van het eigen risico (385,- in 2022),  vergoeding uit de aanvullende verzekering niet. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering staan overigens ook vermeld in uw polisvoorwaarden.