Spring naar content

Artrose en bewegen

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het beleid van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) laten een toenemende aandacht zien voor preventie en het belang van bewegen. Het KNGF heeft samen met TNO en met steun vanuit het ministerie van VWS een gericht aanbod van beweegprogramma’s ontwikkeld. Dit aanbod richt zich op het structureel veranderen van het beweeggedrag van (inactieve) mensen met chronische aandoeningen.

Bij artrose van een knie of heup worden met ingang van 1 januari 2018 vanuit de basisverzekering 12 behandelingen vergoed. Daarna zult u een aanvullende verzekering moeten hebben afgesloten als u meer behandelingen nodig heeft.

Bewegen onder begeleiding? Maak direct een afspraak

Bewegen is gezond, het belang van preventie
Het is aangetoond dat voldoende lichaamsbeweging belangrijk is voor het onderhouden en/of verbeteren van de gezondheid. Zo is er overtuigend bewijs dat lichamelijke activiteit positieve effecten heeft op gezondheidsparameters, op het ontstaan van verschillende chronische aandoeningen en het beloop ervan, en op de mortaliteit.

Effecten van bewegen op gezondheidsparameters

 • Bewegen blijkt een positief effect te hebben op onder andere lichaamsgewicht, vetpercentage en bloeddruk.
 • Regelmatige fysieke activiteit resulteert in een beter cardiovasculair functioneren, onder andere een toename in VO2max.
 • Regelmatige lichamelijke activiteit is positief geassocieerd met de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.
 • Specifiek voor kankerpatiënten kan voldoende bewegen resulteren in een verbeterd lichamelijk functioneren, een grotere cardiovasculaire fitheid, een hoger gevoel van eigenwaarde, een betere kwaliteit van leven en een afname van depressie.

Effecten van bewegen op het ontstaan van chronische aandoeningen
Er is overtuigend bewijs dat regelmatige lichamelijke activiteit het risico verlaagt op het ontstaan van verschillende ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, depressie en sommige vormen van kanker, zoals colon- en borstkanker.
De verlaging van het risico op hart- en vaatziekten verloopt zowel indirect, via de hormoonhuishouding, als direct, via de impact van lichamelijke activiteit op de gewichtscontrole.

Effecten van bewegen op het beloop van chronische aandoeningen
Naast het verkleinen van de kans op de hiervoor beschreven ziekten, zorgt voldoende lichamelijke activiteit ook voor een gunstiger beloop van coronaire hartziekten, diabetes mellitus type 2 en mogelijk ook astma, COPD, osteoporose, depressie, reumatoïde artritis en beroerte.

Meest frequent voorkomende klinische verschijnselen en klachten van patiënten met artritis/artrose

 • pijn in gewrichten, bot, spieren of andere weke delen
 • stijfheid in een of meer gewrichten
 • gewrichtszwelling/ontsteking
 • afname beweeglijkheid gewricht
 • een of meer gewrichtsdeformaties
 • verstoorde balanscontrole
 • verstoorde sensorische waarneming
 • onvoorspelbaar beloop klachten
 • kortademigheid
 • verminderd uithoudingsvermogen
 • beperkingen in ADL (Algemeen Dagelijks Leven)
 • beperkingen in uitvoeren fysieke activiteiten
 • vermoeidheid
 • depressieve stemming, ongerustheid, angst, negatieve
 • stemming
 • stress
 • beperkingen in uitvoeren van sociale activiteiten en/of werk
 • afname van kwaliteit van leven

Behandeling bij de fysiotherapeut
De basis van de behandeling van mensen met heup- en/of knie-artrose bestaat uit begeleide oefentherapie, zoals oefeningen ter bevordering van de spierkracht en aerobe capaciteit, looptraining en functionele oefenvormen, in combinatie met voorlichting en het bevorderen van adequaat zelf-management, onder andere op het gebied van lichamelijke activiteit.

Instituut D&C is dé specialist in multidisciplinaire fysiotherapie in Hoorn bij artrose.