Fysiotherapie in Hoorn
Nieuwe Steen 50
0229 268 554
Geen verwijsbrief nodig!
info@fysiotherapieinhoorn.nl

Deskundigheid

Instituut D&C:

 1. Is lid van het Koninklijk Genootschap voor fysiotherapie (KNGF) www.fysionet.nl
 2. Staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF www.defysiotherapeut.com
 3. Lid van de Nederlandse Vereniging voor Musculoskeletal shockwave therapie (NVMST) www.shockwavenet.nl
 4. Voldoet aan de eisen voor na- en bijscholing.
 5. Staat ingeschreven bij de klachtencommissie van het KNGF.
 6. Houdt zich aan de regels van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 7. De fysiotherapeuten van Instituut D&C zijn volwaardige bedrijfshulpverleners. Tevens zijn zij optimaal geschoold in EHBO, reanimatie en AED, brandpreventie en ontruiming.
 8. Voor uw en onze veiligheid is Instituut D&C in het bezit van een Defibtech Lifeline AED.
 9. Instituut D&C neemt deel aan het project KWALiteits Indicatoren Eerstelijns Fysiotherapie www.kwaliefy.nl Dit project wordt uitgevoerd door het KNGF in samenwerking met twee onafhankelijke onderzoeksinstituten, het ITS en IQ healthcare, in opdracht van Zichtbare Zorg Fysiotherapie.
 10. Instituut D&C volgt de technische richtlijn voor musculoskeletale echografische onderzoek van de ESSR, de European Society of Musculoskeletal Radiology

Instituut D&C stelt de behoeftes en wensen van de patiënten centraal. Vanuit deze optiek besteden wij veel aandacht aan het voortdurend toetsen en verbeteren van de geleverde kwaliteit. Daarnaast hebben wij voortdurend aandacht voor het verhogen van de efficiency en het blijvend voldoen aan wet- en regelgeving.
De belangrijkste pijlers waarmee invulling wordt gegeven aan het kwaliteitsbeleid zijn:

 • Verplichte scholing
 • Protocollen
 • Kwaliteitsdeelsystemen
 • Kwaliteitsbewaking
 • Tevredenheidonderzoek