Spring naar content

Instituut D&C:

 1. Is lid van het Koninklijk Genootschap voor fysiotherapie (KNGF) www.fysionet.nl
 2. Staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van het KNGF www.defysiotherapeut.com
 3. Lid van de Nederlandse Vereniging voor Musculoskeletal shockwave therapie (NVMST) www.shockwavenet.nl
 4. Voldoet aan de eisen voor na- en bijscholing.
 5. Staat ingeschreven bij de klachtencommissie van het KNGF.
 6. Houdt zich aan de regels van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 7. De fysiotherapeuten van Instituut D&C zijn volwaardige bedrijfshulpverleners. Tevens zijn zij optimaal geschoold in EHBO, reanimatie en AED, brandpreventie en ontruiming.
 8. Voor uw en onze veiligheid is Instituut D&C in het bezit van een Defibtech Lifeline AED.
 9. Instituut D&C neemt deel aan het project KWALiteits Indicatoren Eerstelijns Fysiotherapie www.kwaliefy.nl Dit project wordt uitgevoerd door het KNGF in samenwerking met twee onafhankelijke onderzoeksinstituten, het ITS en IQ healthcare, in opdracht van Zichtbare Zorg Fysiotherapie.
 10. Instituut D&C volgt de technische richtlijn voor musculoskeletale echografische onderzoek van de ESSR, de European Society of Musculoskeletal Radiology

Instituut D&C stelt de behoeftes en wensen van de patiënten centraal. Vanuit deze optiek besteden wij veel aandacht aan het voortdurend toetsen en verbeteren van de geleverde kwaliteit. Daarnaast hebben wij voortdurend aandacht voor het verhogen van de efficiency en het blijvend voldoen aan wet- en regelgeving.
De belangrijkste pijlers waarmee invulling wordt gegeven aan het kwaliteitsbeleid zijn:

 • Verplichte scholing
 • Protocollen
 • Kwaliteitsdeelsystemen
 • Kwaliteitsbewaking
 • Tevredenheidonderzoek

Klachten over de behandeling?

U mag ervan uitgaan dat wij ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat gelijk kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Onze praktijk draait om u en wij zouden het vervelend vinden als u zich niet “thuis” of begrepen voelt bij ons.

U kunt met ons altijd een gesprek aangaan. Wij creëren graag de mogelijkheid om uw klacht bespreekbaar te maken. Als u wilt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht op www.klachtenopvangzorg.nl

Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u de klachtencommissie vragen uw klacht te behandelen of kunt u bij één van de andere instanties terecht die vermeld worden op www.defysiotherapeut.com