Spring naar content

Visie op zorg van Instituut D&C | Fysiotherapie in Hoorn

Logo Fysiotherapie in HoornDe gezondheid(zorg) in Nederland kan veel beter!

Hoewel de levensverwachting gemiddeld nog licht stijgt, stagneert deze vrijwel voor vrouwen. Nederland blijft achter bij andere Europese landen en er zijn hardnekkig grote verschillen tussen bevolkingsgroepen.

Gezondheid is belangrijk voor mensen om te kunnen leven en te kunnen werken. Het is een randvoorwaarde voor het functioneren van onze samenleving en het behoud en de ontwikkeling van onze welvaart. Gezond zijn en gezond blijven is niet vanzelfsprekend en vraagt voortdurende aandacht en permanente actie.

Instituut D&C
Instituut D&C levert diensten ten behoeve van de gezondheid voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat, ouder dan 18 jaar met een hoge mate van klantgerichtheid. Wij zijn de tweede praktijk in heel West-Friesland die echografie en shockwave therapie aanbiedt. Met de huidige prestatiegerichte maatschappij, raken mensen steeds meer en sneller overbelast.

Wij willen met onze diensten inzicht geven in de verschillende factoren die van invloed zijn op het herstel, met de daarbij behorende behandelbare componenten. Aan de hand hiervan zetten we in overleg met de patiënt de middelen in om de cliënt te begeleiden bij zijn herstelproces.

Door continue evaluatie en eventuele bijstelling van het behandelplan staat de cliënt bij ons centraal, blijven de kosten beperkt en is het herstelproces met daaraan gekoppeld het eventuele ziekteverzuim het kortst.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

De Rijksoverheid wil dat mensen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven.