Spring naar content

Krijgt u nu wel of geen vergoeding voor fysiotherapie?

We krijgen nog regelmatig vragen over het wel of niet vergoed krijgen van de fysiotherapie behandelingen. Wij hebben in dit artikel gepoogd een en ander overzichtelijk en duidelijk voor u weer te geven.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Fysiotherapie wordt vanaf uw 18de levensjaar niet meer standaard vergoed. Alleen als u een chronische aandoening heeft kunt u in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de basisverzekering. U dient een aanvullende verzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar wanneer u niet onder de chronische indicaties valt. Als u wel een chronische indicatie heeft is het toch verstandig om voor 20 behandelingen fysiotherapie verzekerd te zijn. U hoeft niet bij dezelfde verzekeraar de aanvullende verzekering af te sluiten als bij die waar u uw basisverzekering afsluit. Alhoewel de meeste mensen dit wel vaak samen kiezen.

Het is verstandig jaarlijks te kijken naar uw zorgbehoefte en welke verzekeraar hierbij het beste aansluit. Doe dit tijdig aangezien u voor 31 december aangegeven moet hebben of u een verzekering stopt. U hebt dan (bij de meeste verzekeraars) tot en met 31 januari om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Vergoeding voor manuele- en fysiotherapie

Vergoeding voor manuele- en fysiotherapie zit ingewikkeld in elkaar. Het merendeel van de behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Een deel van de vergoeding voor uw fysiotherapie vindt plaats uit de (verplichte) basisverzekering.

Chronische aandoening?

Bij de chronische aandoeningen die onder de chronische indicatie vallen, wordt het wat onoverzichtelijker.

Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf, maar daarna ook uw eigen risico. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. U kunt zich voor deze 20 behandelingen aanvullend verzekeren.

Heeft u bijvoorbeeld een frozen shoulder die op 1 januari is geconstateerd, dan betaalt u 20 behandelingen zelf (of vanuit de aanvullende verzekering), daarna zal het eigen risico aangesproken worden (als daar nog een bedrag in openstaat) en dan neemt de basisverzekering de kosten over. U krijgt dan (in geval van een frozen shoulder de vergoeding tot en met 31 december.

Heeft u echter de diagnose op 18 oktober gekregen. Dan betaalt u de eerste 20 behandelingen, dan uw eigen risico en dan neemt de basisverzekering de vergoeding over. Echter, in het nieuwe kalenderjaar betaalt u wederom uw eigen risico daarna neemt de basisverzekering de kosten weer over. Ook als u halverwege het traject besluit van verzekeraar te wisselen zult u het eigen risico opnieuw moeten betalen.

Wat komt nu eigenlijk in aanmerking als chronische klacht voor de verzekering?

Sommige klanten melden zich met een verwijzing van de arts met “chronische lage rugpijn”. Hierdoor verwacht u wellicht in aanmerking te komen voor fysiotherapie uit de basisverzekering.

We hebben in dit voorbeeld echter te maken met de term chronisch vanuit de tijd gezien. Klachten die langer dan 3 maanden aanhouden noemen we chronische klachten. Echter geeft dit geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.

In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen die wel vanuit de basisverzekering vergoed worden. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.