Spring naar content

Fysiotherapie in Hoorn moet je voelen

Beleef de Gouden Eeuw in Hoorn. Overal op de wereld heeft de Verenigde Oost-Indische Compagnie sporen achtergelaten. Ook in Hoorn slenter je heerlijk langs de havens en de fraaie panden uit die roemrijke tijd. Hoorn ligt aan het water en was zeer welvarend tijdens de Gouden Eeuw.

Tegenwoordig leven de rijkdom en invloed van Hoorn voort in monumentale gebouwen, grootse architectuur en musea vol historische schatten. De pakhuizen, havens en voorname huizen, werkelijk álles ademt de welvaart van de zeventiende en achttiende eeuw uit.

Maak kennis met deze springlevende stad aan het Markermeer met haar rijke verleden. Met zijn ruim 71.000 inwoners is Hoorn de grootste gemeente van West-Friesland. De stad biedt bewoners, ondernemers, toeristen en dagjesmensen een keur aan voorzieningen.

Meer weten? Ik hou van Hoorn

 

 

 

 

In de Gouden Eeuw voeren handelsschepen uit Hoorn over de wereldzeeën. De rijkdom stroomde de stad binnen. Van dit verleden getuigen vele, schitterend in stand gehouden monumenten, zoals pakhuizen en herenhuizen. Toeristen en dagjesmensen weten de stad dan ook goed te vinden. Verleden en heden gaan goed samen.

Rond 1950 was Hoorn niet veel groter dan anderhalf maal de binnenstad, met 13.000 inwoners. Hoorn werd in de jaren zeventig van de afgelopen eeuw groeikern. Voor de overloop uit de Randstad werden duizenden woningen gebouwd. In 1970 was het aantal inwoners nog 18.000, in 1983 waren het er 50.000. Ook nam de beroepsbevolking toe. De gemeente stimuleert het ontwikkelen van voldoende en hoogwaardige werkgelegenheid voor haar beroepsbevolking (35.000 mensen). Bij alle economische activiteit wordt het milieu niet vergeten. Hoorn voert hierop als millenniumgemeente een actief beleid.Ondernemers krijgen op goed bereikbare bedrijventerreinen van tezamen 210 hectare de ruimte. Inmiddels hebben 3.000 bedrijven daar hun plek gevonden.

Gezondheidszorg in Hoorn

Westfriesgasthuis
Maelsonstraat 3
Postbus 600, 1620 AR Hoorn
T: 0229 257257
Internet: www.westfriesgasthuis.nl

Centrale Huisartsenpost West-Friesland
Voor spoedeisende huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts en tijdens weekend en feestdagen
Maelsonstraat 5, 1624 NP Hoorn
T: 0229 297800 (doordeweeks van 17.00 tot 8.00 uur, tijdens weekenden en op feestdagen)
Internet: www.chpwf.nl

Bloedbank Hoorn
Sanquin Bloedvoorziening
Maelsonstraat 28 (3e etage)
1624 NP Hoorn
T: 0800 – 5115
E: contactformulier

Openingstijden Bloed en Plasma 

Dinsdag 12.30 – 20.00 uur
Woensdag 12.30 – 20.00 uur
Donderdag 12.30 – 20.00 uur

GGD Hollands Noorden
Postbus 324, 1740 AH Schagen
T: 088-0100500
Internet: www.ggdhollandsnoorden.nl
Locatie Hoorn: Maelsonstraat 11, 1624 NP Hoorn
T: 0229 253310

Nederlandse Rode Kruis
Vredehofstraat 9c, 1624 XG Hoorn
T: 0229 277884
Internet: www.rodekruis.nl

Geriant
Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn
T: 0229 208880
Internet: www.geriant.nl
Hulpverlening bij dementie voor de thuiswonende dementerende en  familieleden. Verwijzing vindt plaats door de huisarts of medisch specialist.

Apotheken
Stadsapotheek Jeudje, Pakhuisstraat 80, T: 0229 214501
De Groote Gaper, De Huesmolen 63, T: 0229 234898
Grote Waal, Grote Beer 6, T: 0229 216810
De Korenbloem, Sleutelbloem 2, T: 0229 215170
De Groene Wijzend, Boekerij 54, T: 0229 239036
Kersenboogerd, Betje Wolffplein 171, T: 0229 231326
Grevelingen, Leonard Bernsteinhof 3, T: 0229 278618
Maelson Apotheek, Maelsonstraat 3, T: 0229 208001

N.B. de Maelson Apotheek fungeert als dienstapotheek voor spoedeisende recepten buiten de normale openingstijden van de “gewone” apotheken. 24 uur per etmaal geopend!

Leekerweide
Postbus 1, 1687 ZG Wognum
Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC Wognum
T: 0229 576868
Internet: www.leekerweide.nl
Advies, begeleid zelfstandig wonen, crisisopvang, dagbesteding en werken, diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, gezinshuizen, intensieve gezinsbegeleiding, jobcoaching, logeren, logopedie, medische ondersteuning, ondersteuning vrijetijdsbesteding, opvang, praktische thuiszorg, psychomotorische therapie, speltherapie, tandheelkundige hulp, vakantieopvang, wonen.
Leekerweide heeft in Hoorn locaties in de Kersenboogerd, de Grote Waal en de binnenstad.

(bron: gemeente Hoorn www.hoorn.nl)