Spring naar content

Bouwen aan zelfvertrouwen

Een levenslang doe-het-zelfproject

(Bron: Happinez, http://www.nathanielbranden.com, De Methode van Dixhoorn; Ruimer ademen vrijer leven door Yvonne Esser)

Zelfvertrouwen geeft je een stevige basis in het leven, maar er zijn maar weinig mensen die het hebben. Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien mensen meer zelfvertrouwen zouden willen hebben. Hoe komt het dat we onszelf vaak eerder negatief dan positief waarderen en wat kun je eraan doen om met meer vertrouwen in het leven te staan?

“Van alle oordelen die wij in het leven vellen, is er geen zo belangrijk als het oordeel dat wij over onszelf vellen” -Nathaniel Branden-

Zelfvertrouwen win je niet door je zelfbeeld op te pompen, maar door je eigen kracht en zwaktes te onderkennen. Het is gegrond in de realiteit en in wat je dagelijks zegt, doet en denkt. En dat kun je trainen. Wie zelfvertrouwen heeft, heeft ook meer veerkracht als zich moeilijkheden voordoen.

Zelfwaardering ligt besloten in onze kern, op een plek waar anderen moeilijk bij kunnen. Het gaat erom wat ik voel en hoe ik over mezelf denk en niet wat iemand anders voelt of denkt over mij.

Onzekerheid manifesteert zich niet alleen in afhangende schouders. Juist flamboyante mensen die als vanzelf in het middelpunt van de belangstelling staan kunnen hiermee maskeren hoezeer ze hunkeren naar de goedkeuring van een ander. Juist perfectionisten die alles op een rij lijken te hebben, kunnen in al hun ijver proberen een leegte te vullen. Onzekerheid is een geweldige drijfveer om nóg harder te werken, of je nóg beter voor te bereiden.

Mensen met een hoge zelfwaardering hoeven hun waarde niet te bewijzen door zich te meten met anderen. Zij scheppen vreugde in te zijn wie ze zijn, niet in het beter zijn dan een ander. Het is een misverstand om verwaandheid en arrogantie te verwarren met zelfverzekerdheid. Teveel zelfverzekerdheid bestaat niet, net zo min als te gezond zijn. Je hoeft geen psycholoog te zijn om te zien dat verwaandheid, arrogantie, pochen of onnodig interessant doen juist een symptoom is van weinig zelfvertrouwen.

Lees de hele blog serie

Deel 1: Bewust leven
Deel 2: Zelfacceptatie
Deel 3: Verantwoordelijkheid
Deel 4: Assertiviteit
Deel 5: Doelgericht leven
Deel 6: Integriteit