Spring naar content

Voor onze diensten heeft u geen verwijzing nodig. In sommige gevallen kan het zijn dat na het fysiotherapeutisch onderzoek u verzocht wordt bij uw huisarts een verwijzing te vragen (voor chronische indicaties van de Lijst Borst en bij kinderen). De therapeut kan u tijdens de intake hier meer over vertellen.

Independer Vergoedingen fysiotherapie 2018

Vergoeding voor fysio- en manuele therapie zit ingewikkeld in elkaar. Het merendeel van de behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Een deel van de vergoeding vindt plaats uit de (verplichte) basisverzekering.

  • Voor verzekerde van 18 jaar en ouder met een chronische aandoening van de lijst Borst worden de behandelingen vanaf de 21ste keer vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 niet. Daarvoor zult u zich in geval van een chronische aandoening dus aanvullend moeten verzekeren. Sommige zorgverzekeringen vergoeden in geval van een chronische aandoening ook de eerste 20 behandelingen. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of bel hiervoor uw zorgverzekering. Bij sommige zorgverzekeringen die levenslang worden vergoed, kan het zijn dat alleen de eerste 10 behandelingen niet vergoed worden. Ook als u overstapt naar een andere zorgverzekering, hoeven de eerste 20 behandelingen in geval van een chronische aandoening niet opnieuw betaald te worden. Let op: paramedische zorg uit de basisverzekering gaat ten koste van uw eigen risico.
  • Bij incontinentieklachten worden de eerste 9 behandelingen vergoed als u bij een geregistreerde bekkentherapeut onder behandeling bent of gaat. Daarna worden de behandelingen vergoed uitu we aanvullende zorgverzekering.
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden 18 behandelingen vergoed per aandoening per jaar uit de basisverzekering. Als er meer behandelingen nodig zijn, worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouder bij wie het kind is meeverzekerd, mits zij die hebben afgesloten.
  • Bij artrose van een knie of heup worden met ingang van 1 januari 2018 vanuit de basisverzekering 12 behandelingen vergoed. Daarna zult u een aanvullende verzekering moeten hebben afgesloten als u meer behandelingen nodig heeft.
  • Bij Claudicatio intermittens Fontaine 2 worden met ingang van 2017 de eerste 37 behandelingen vergoed bij een Gesuperficieerde Looptherapeut (GLT) van het ClaudicatioNet. Daarna dient u hiervoor aanvullend verzekerd te zijn als u meer behandelingen nodig heeft.

Vergoeding vanuit de basisverzekering voor patiënten van 18 jaar en ouder gaat ten laste van het eigen risico (385,- in 2018),  vergoeding uit de aanvullende verzekering niet. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering staan vermeld in uw polisvoorwaarden.

Instituut D&C heeft contracten met de onderstaande zorgverzekeraars:

Alle zorgverzekeraars 2018

Zittingen fysiotherapie worden rechtstreeks gedeclareerd. Wilt u weten hoeveel behandelingen u vergoed krijgt? Kijk dan in uw (aanvullende) verzekeringsvoorwaarden, op www.defysiotherapeut.com of op de site van Independer.

Echografie is onderdeel van het fysiotherapeutisch behandelproces en dus kosteloos als u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Personal training en stoelmassage worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten per behandeling kunt u aanvragen via mail: clasen@fysiotherapieinhoorn.nl

Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld volgens de laatste inzichten door Fysiotherapie in Hoorn | Instituut D&C. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kosten ongecontracteerde zorg

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, hanteren wij de onderstaande tarieven in 2018:

Vektis
Omschrijving min.
1000 Zitting fysiotherapie 34,74 25
1001 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling 46,32 25
1200 Zitting manuele therapie 45,50 20
1400 Consult fysiotherapeutisch onderzoek 57,90 30
1401 Consult fysiotherapeutisch onderzoek aan huis van patiënt 69,47 30
1850 Screening 11,58 15
1851 Screening inclusief toeslag aan huis patiënt 17,38 15
1864 Screening, Intake en onderzoek 48,03 30
1861 Intake en onderzoek na screening incl. toeslag aan huis patiënt 40,97 30
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 34,74 30
1871 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis patiënt 40,53 30
1900 Eenvoudige korte rapportage 11,58 15
1901 Uitgebreide tijdrovende rapportage 57,90 30
1920 Telefonische zitting 11,58 20
1960 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 27,84
Eenmalig (echografisch) onderzoek zonder behandeltraject of verwijzing 55,12 45

Sinds dit jaar kunt u ook individuele begeleiding krijgen van onze gediplomeerde personal trainer Bryan Warrink. Meer informatie en kosten vindt u op http://www.hauoramedischfitness.nl/  of per telefoon: 06-47284209