Spring naar content

Adviezen bij elleboogsklachten

  • absolute rust is niet noodzakelijk; in hoeverre u de arm mag belasten is afhankelijk van de mate van hinder bij belasten,
  • bewegen met pijn vertraagt de genezing niet,
  • als de pijnklachten echter toenemen, of ook in rust optreden, of niet meer te verdragen zijn, is het aan te raden minder te belasten,
  • probeer bij activiteiten waarbij de pijnklachten optreden, te kijken of het mogelijk is om de ondergreep te gebruiken (openen van de handpalm),
  • het is aan te raden bij sportgerelateerde elleboogsklachten die langer dan zes weken duren of steeds terugkeren (in overleg met de huisarts) een fysiotherapeut of sportarts te raadplegen. U krijgt dan advies met betrekking tot de hervatting en opbouw van sportactiviteiten, techniek en materiaalkeuze.
  • het is aan te raden bij werkgerelateerde elleboogsklachten in overleg met de huisarts en werkgever de bedrijfsarts te consulteren. De bedrijfsarts kan specifieke werkaanpassingen adviseren ten aanzien van houding, beweging, krachtsinspanning.
  • Röntgendiagnostiek bij elleboogsklachten is in overleg met de huisarts geïndiceerd bij verdenking op zeldzame aandoeningen als een gewrichtsmuis (corpus liberum), osteochondritis dissecans (het loslaten van een kraakbeenfragment met het achterliggende botweefsel) of bottumor.
Elleboogsklachten? Maak direct een afspraak

Klik hier voor informatie bij elleboogsklachten.

Video van polsblessure.

Deze informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld volgens de laatste inzichten door Fysiotherapie in Hoorn | Instituut D&C. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Klik hier voor de praktijkgevallen elleboogsklachten.

Instituut D&C is dé specialist in multidisciplinaire fysiotherapie in Hoorn bij elleboogsklachten.